Jak przedszkole wpływa na rozwój dziecka?

Niepubliczne Przedszkole Głogów

W przedszkolu dzieci spędzają czas na zabawie, nauce i rozwoju. Zabawa jest podstawową formą aktywności dzieci i odbywa się ona w różnych formach, takich jak zabawy ruchowe, zabawy konstrukcyjne, zabawy plastyczne, zabawy dydaktyczne czy zabawy naśladowcze. Pozwalają one dzieciom rozwijać swoją kreatywność, wyobraźnię i umiejętności społeczne. Z kolei nauka jest również ważną częścią życia przedszkolaka. W przedszkolu dzieci uczą się podstawowych umiejętności, takich jak czytanie, pisanie i liczenie. Uczą się również o otaczającym je świecie, poprzez zajęcia edukacyjne i wycieczki. Przedszkole to także rozwój malucha, będący trwającym przez całe życie procesem. Na jakie więc sfery rozwoju dziecka wpływa przedszkole?

Płaszczyzny rozwoju dziecka w wieku przedszkolnym

Czas, gdy dziecko uczęszcza do przedszkola, wpływa na to, jakie sfery jego rozwoju są rozwijane, pielęgnowane i pogłębiane. Na każdą z nich przychodzi niepospieszony czas, który owocuje w dalszym życiu. Przedszkole jest nieocenionym wsparciem dla dziecka i wpływa na jego następujące sfery rozwoju:

 • Rozwój fizyczny. W przedszkolu dzieci mają okazję do codziennej aktywności fizycznej, która jest niezbędna do ich prawidłowego rozwoju. Dzieci uczestniczą w zabawach ruchowych, ćwiczeniach gimnastycznych i zajęciach sportowych.
 • Rozwój poznawczy. W placówce przedszkolnej dzieci mają dostęp do bogatych i różnorodnych bodźców, które stymulują ich rozwój poznawczy. Dzieci uczą się nowych rzeczy, rozwijają swoje umiejętności myślenia i rozwiązywania problemów.
 • Rozwój emocjonalny. Podczas pobytu w przedszkolu dzieci uczą się rozpoznawać i wyrażać swoje emocje. Nawiązują one relacje z rówieśnikami i dorosłymi, co pomaga im budować poczucie własnej wartości.
 • Rozwój społeczny. W przedszkolu dzieci uczą się zasad funkcjonowania w grupie, współpracują z innymi dziećmi i dostosowują się do obowiązujących reguł.

Te sfery rozwoju nie są przypadkowe, a praca nad nimi przebiega podczas ściśle określonych zajęć. Dlatego też do konkretnych przykładów działań przedszkola, które wspierają rozwój dziecka, należą:

 • Zajęcia dydaktyczne, w ramach których dzieci uczą się nowych rzeczy, takich jak alfabet, cyfry, kolory czy kształty.
 • Zajęcia plastyczne, które rozwijają wyobraźnię i kreatywność dzieci.
 • Zajęcia muzyczne, rozwijające zdolności muzyczne dzieci.
 • Zajęcia ruchowe, wpływające na sprawność fizyczną dzieci.
 • Zajęcia integracyjne, które pomagają dzieciom nawiązywać relacje z innymi dziećmi.

Przedszkole jako nieoceniona pomoc w dalszej edukacji

Przedszkole to nie tylko miejsce, w którym dzieci uczą się nowych rzeczy, ale także etap, w którym rozwijają się i przygotowują do dalszej edukacji. Oczywiście, nie każde dziecko będzie odnosić takie same korzyści z przedszkola. Na rozwój dziecka wpływają również inne czynniki, takie jak środowisko rodzinne i te społeczne. Jednak etap przedszkolny jest ogromnym wsparciem dla dziecka, rodziców, a także czasem, gdy można dostrzec u dziecka sfery, nad którymi należy dłużej popracować i zniwelować je, umożliwiając dziecku bezproblemowy skok w dalszą edukację.

Oto kilka korzyści, jakie przedszkole może przynieść dziecku:

 • Ułatwia start w szkole. Dzieci, które uczęszczały do przedszkola, są lepiej przygotowane do nauki w szkole. Mają lepsze umiejętności czytania, pisania i liczenia. Są również bardziej samodzielne i potrafią lepiej współpracować z innymi dziećmi.
 • Poprawia rozwój społeczny. W przedszkolu dzieci uczą się zasad funkcjonowania w grupie. Uczą się współpracować z innymi dziećmi i rozwiązywać konflikty.
 • Wdraża do zdrowego stylu życia. Przedszkole uczy dzieci o zdrowym odżywianiu i aktywności fizycznej.
 • Rozwija kreatywność i wyobraźnię. W przedszkolu dzieci mają okazję do rozwijania swojej pomysłowości i zręczności.
 • Pomaga budować poczucie własnej wartości. W przedszkolu dzieci są otoczone miłością i wsparciem ze strony nauczycieli i rówieśników. To pomaga im budować pewność siebie.

Przedszkole to wsparcie także dla rodziców

Placówka przedszkolna zapewnia rodzicom spokój ducha, wiedząc, że ich dziecko jest bezpieczne i otoczone opieką przez wykwalifikowanych nauczycieli. Podczas gdy rodzic wypełnia swoje obowiązki w pracy, dziecko otrzymuje wsparcie w nauce, a sami rodzice ogromną pomoc w wychowaniu dziecka. Placówka przedszkolna wspiera rodziców w poznaniu potrzeb dziecka, które mogą być kontynuowane poza murami przedszkola. Etap przedszkolny jest niezwykły pod każdym względem. Zarówno dla dzieci, jak i rodziców, a także wart każdorazowego nastawienia budzika;)

Przedszkole Głogów