Kiedy zapisać dziecko do przedszkola i jak wygląda rekrutacja w Głogowie?

Niepubliczne Przedszkole Głogów

Nadszedł czas, kiedy Twój maluch wyruszy w fantastyczną przygodę, podczas której odkryje świat, będzie rozwijał swoje umiejętności, nabierze pewności siebie, nauczy się współpracy w grupie i przede wszystkim będzie miał szansę nauczyć się wielu czynności oraz odkryć swoje talenty podczas cudownych zabaw. Aby Twoje dziecko mogło zacząć tę przygodę, ważny jest czas, w którym powinieneś go zapisać i spełnienie kilku warunków.

Ile czasu wcześniej zapisać dziecko do przedszkola w Głogowie?

Wszystko zależy od tego, czy jest to przedszkole publiczne, czy prywatne. W przedszkolu publicznym rekrutacja najczęściej zaczyna się już w marcu, aby Twoje dziecko mogło uczęszczać do przedszkola od września. Choć dokładnych informacji należy szukać na stronie gminy Głogów, na której znajdziesz także listę przedszkoli prowadzonych rekrutację. Natomiast w przedszkolu niepublicznym w Głogowie rekrutacja trwa cały rok i Twoje dziecko może dołączyć do zabawy w każdej chwili.  Jest to ogromna zaleta prywatnych przedszkoli, ponieważ nie musisz stresować się także spełnieniem szeregu kryteriów. 

Jak wygląda rekrutacja w przedszkolu w Głogowie?

Aby Twoje dziecko zostało wpisane na listę w publicznym przedszkolu, w pierwszej kolejności brane pod uwagę są następujące kryteria:

 • pochodzenie z rodziny wielodzietnej,
 • niepełnosprawność dziecka,
 • niepełnosprawność rodziców bądź rodzeństwa dziecka,
 • wychowywanie dziecka tylko przez jednego rodzica,
 • dziecko pochodzące z rodziny zastępczej.

W tym przypadku o przyjęciu do przedszkola nie decyduje kolejność zgłoszeń, a liczba punktów przyznanych w czasie rekrutacji. Do puli punktów brane są pod uwagę kolejne kryteria, a są nimi:

 • czynność zawodowa obojga rodziców,
 • rejonizacja,
 • kontynuacja kształcenia przez rodzeństwo w tym samym przedszkolu,

Przy takiej liście spełnionych reguł składane są stosowne dokumenty, którymi są:

 • zaświadczenia o niepełnosprawności,
 • oświadczenie o zatrudnieniu bądź studiowaniu stacjonarnemu rodziców,
 • oświadczenie samotnie wychowującego rodzica o zatrudnieniu bądź studiowaniu stacjonarnemu, 
 • oświadczenie opiekuna lub rodzica o miejscu zatrudnienia (lokalizacji),
 • potwierdzenie dyrektora przedszkola, które dotyczy uczęszczania rodzeństwa do przedszkola.

 i rozpoczyna się czas oczekiwania na wyniki, które zazwyczaj ogłaszane są pod koniec kwietnia. 

Natomiast sytuacja w niepublicznym przedszkolu w Głogowie ma się zupełnie inaczej, ponieważ tu o dostaniu się do przedszkola decyduje kolejność zgłoszeń. Po ustawieniu się na odpowiedniej pozycji listy podpisywana jest umowa, a następnie dziecko może już uczęszczać do przedszkola. 

 Przedszkole niepubliczne Głogów proste formalności, bez oczekiwania w kolejce.

Przedszkole takie jak Niezapominajka, będące przedszkolem prywatnym to masa korzyści płynąca wprost z serca całej załogi. Aby Cię nie stresować i umożliwić Twojemu dziecku jak najszybsze rozpoczęcie przygody w przedszkolu ograniczyliśmy formalności do minimum. Nie ważne są dla nas kryteria, które brane są pod uwagę w publicznym przedszkolu. Dla nas najważniejszy jest prawidłowy rozwój Twojego dziecka i Twój wewnętrzny spokój, który pozwala Ci funkcjonować w harmonii, gdy Twoje dziecko jest w przedszkolu.

Przedszkole Niepubliczne Głogów, Przedszkole Głogów, Przedszkole w Głogowie, Prywatne przedszkole Głogów, Niepubliczne przedszkole Głogów.