Rytmika w prywatnym przedszkolu w Głogowie. Czy zajęcia z rytmiki są potrzebne?

Niepubliczne Przedszkole Głogów

Dziecko będąc już w brzuchu matki, przejawia pierwsze reakcje na bodźce muzyczne. Czy są to śpiewy matki, słuchanie muzyki akustycznej, czy koncerty rockowe, każdy rodzaj muzyki będzie oddziaływał na układ nerwowy i umysł dziecka. Rytmika w przedszkolu to forma edukacji muzycznej, która skupia się na rozwijaniu umiejętności rytmicznych i muzycznych u dzieci w wieku przedszkolnym. Ma ona za zadanie wypielęgnować wrażliwość na bodźce, wprowadzić do świata muzyki, który został uchylony właśnie już na etapie ciąży. Rytmika są to zajęcia, które łączą elementy muzyki, ruchu i poezji, aby pobudzić obszary rozwoju dziecka, takie jak percepcja słuchowa, koordynacja ruchowa i wyobraźnia. Podczas zajęć z rytmiki dzieci uczą się elementów muzyki, do których należą: rytm, melodia, dynamika i tempo. Zajęcia te obejmują różne formy aktywności, takie jak śpiewanie, tańczenie, granie na instrumentach muzycznych, wykonywanie ruchów i gestów w rytmie muzyki, a także słuchanie i reagowanie na dźwięki.

Czy rytmika w przedszkolu jest korzystna dla dziecka?

Można by rzec, że nawet bardzo korzystna. Rytmika w przedszkolu pomaga dziecku w budowaniu pewności siebie i samoświadomości, rozwija umiejętności słuchowego rozpoznawania dźwięków i poczucia rytmu, uczy współpracy i koordynacji ruchowej. Zajęcia z rytmiki w przedszkolu mają na celu nie tylko wprowadzanie dzieci do świata muzyki, ale także rozwijanie ich zdolności poznawczych, kulturalnych i społecznych poprzez wspólne działanie i współpracę w grupie. Rytmika jest również wspaniałym sposobem na wyrażanie siebie, rozwijanie wyobraźni i kreatywności.

Ogromną zaletą zajęć z zakresu rytmiki jest fakt, że wypracowywane poczucie rytmu pomaga w rozwoju motoryki dziecka, zarówno tej małej (precyzyjne ruchy palców, dłoni), jak i dużej (ruchy ciała, koordynacja). Zdobywając odpowiednią orientację przestrzenną, dzieci z pełną świadomością mogą kontrolować swoje ciało. Również skupianie uwagi podczas zajęć niesie ze sobą wiele dobrego. Dzieci podczas precyzyjnego wykonywania ćwiczeń w późniejszym czasie łatwiej koncentrują się na powierzonych im zadaniach. Rytmika ma także pozytywny wpływ na aparat mowy. Powtarzające się piosenki, ćwiczenia wokalne, rozwijają aparat artykulacyjny i pomagają w swobodnym porozumiewaniu się.

Taniec, który towarzyszy rytmice wpływa również na rozwój sprawności fizycznej dziecka i jego charakter. Dzięki rytmice dziecko pracuje nad swoją cierpliwością, wytrwałością oraz jest bardziej odważne w relacjach międzyludzkich.

Zajęcia z rytmiki to także świetna zabawa. Maluchy bardzo chętnie w nich uczestniczą i świetnie się bawią. Dzieci reagują na muzykę bardzo spontanicznie, z ogromną radością. Ruszając się, dziecko uzewnętrznia swoje przeżycia muzyczne, odzwierciedlając emocje. W czasie zajęć absolutnie nie hamujemy ich zapału, a jedynie delikatnie nakierowujemy na właściwe tory rytmu utworu bądź dźwięków.

Jak wyglądają zajęcia z rytmiki w przedszkolu Niezapominajka?

Rytmika w przedszkolu niepublicznym takim jak nasze to przemyślany i ukierunkowany plan. W końcu ma wspierać wiele sfer rozwoju dziecka, dlatego zajęcia te nie mogą polegać po prostu na słuchaniu muzyki. Przygotowany schemat wpływa na pielęgnowanie różnych umiejętności maluchów.

Zajęcia z rytmiki w Niezapominajce składają się z szeregu ćwiczeń, dzięki którym dziecko poznaje zjawiska i pojęcia muzyczne. Podczas zajęć dzieci współpracują ze sobą, zostaje zaspokojona ich potrzeba ruchu, reagują na bodźce muzyczne, a także się relaksują. Zajęcia te pozwalają dzieciom poznać wiele instrumentów muzycznych, dźwięki, jakie one wydobywają i również mają szansę zagrać na nich. Wykorzystujemy wspomniane instrumenty, wplatając w ich użytkowanie taniec, śpiew, dostosowując poziom trudności powierzonych zadań do wieku dzieci.

Początek zajęć stanowi wprowadzenie i zaciekawienie dzieci. Z reguły wtedy właśnie trochę śpiewamy i ruszamy się, wykonując ćwiczenia, takie jak utrzymanie prawidłowej postawy ciała podczas marszu, zmiany rytmu i dostosowywanie kroków do granej muzyki. Kolejno wprowadzamy część zasadniczą, gdzie dzieci wcielają się w różne postacie i odgrywają ich role. Tu znów muzyka stanowi główny bodziec, gdzie dzieci zapamiętują sekwencje w linii melodycznej lub reagują na dźwięki i w ich tonacjach wykonują różne ruchy. Ostatnim etapem są ćwiczenia oddechowe i słuchowe oraz relaksacyjne zakończenie zajęć.

Przedszkole Głogów-rytmika to nieoceniona pomoc w prawidłowym rozwoju Twojego dziecka

Muzyka jest bliska każdemu człowiekowi. Jednak to właśnie w dzieciństwie mamy możliwość wpłynąć na poczucie rytmu dziecka, które jest bardzo ważne w doskonaleniu jego umiejętności w różnych sferach. W wieku przedszkolnym muzyka wpływa na aspekty rozwoju dziecka. Odgrywa rolę w kształtowaniu motoryki, koncentracji, komunikacji, kreatywności, mowie, słuchu i wyrażaniu emocji. Dzięki rytmice dzieci mają możliwość odkrywania i eksplorowania dźwięków oraz muzyki w bardzo naturalny sposób tak, jak ją czują. Dzieci, które uczestniczą w zajęciach z rytmiki, stają się bardziej pewne siebie, radosne i otwarte na relacje z innymi uczestnikami. W naszym przedszkolu szczęśliwe dziecko stanowi priorytet wychowawczy. Dlatego też w naszej placówce wprowadzamy zajęcia, podczas których dzieci świetnie się bawią i wynoszą z nich wiele dobra dla swojego rozwoju.

Rytmika w przedszkolu w Głogowie. Zobacz! Przedszkole niepubliczne w Głogowie oferuje zajęcia rytmiki na najwyższym poziomie.